Issue Date

Event

Organized by

Class

Name

Student(s)

Prize

Mar-2022

Sir Edward Youde Memorial Prizes 2021/22

Sir Edward Youde Memorial Fund Council

6D

Gao Ruiying

高睿莹

Prize Winner

6D

Wong Ka Po

黃家宝

Prize Winner

Jul-2022

Youth Companion Junior Program 2021 -- overall performance

Youth Companion

5D

So Wai Ki

蘇慧琪

Certificate of Elite of The Year

Youth Companion Junior Program 2021 -- Pitch Deck Competition

5D

So Wai Ki

蘇慧琪

Second Runner Up

5D

Hui Ying Ying

許盈盈

亞軍

Jul-2022

發展環境社會與企業管治秋季訓練營-模擬聯合國會議

模擬聯合國會議

5B

Lui Wing Yan

呂穎欣

榮譽奬

Jul-2022

第十三屆九龍地域傑出學生選舉

九龍地域校長聯會及香港青年協進會

4D

Chan Ching Hang

陳靖姮

優秀學生

5D

Lee Man Hei

李汶晞

優異獎

Jul-2022

第十六屆觀塘區傑出學生選舉

觀塘區傑出學生協會

4D

Chan Ching Hang

陳靖姮

初中組傑出學生

4D

Wong Tsz Ying

黃紫瑩

初中組優秀學生

 

感創敢為2.0--青年社會創新服務獎」2020-2022

 

5B

Chan Wai Lok

陳偉樂

銀獎, 最佳團隊合作獎

4A

Chan Yik Hei

陳奕熹

銅獎

4A

Cheung Kin Leung

張鍵樑

4A

Tong Yu Chin

唐羽芊

4A

Wong Wan Ting

黃雲婷

5B

Chan Pak To

陳柏陶

4D

Chan Ho Lam

陳浩林

優異獎

4D

Chan Sit Mei

陳薛美

4D

Lam Hoi Yan

林凱茵

4D

Lam Wai Hong

林湋康

4D

Lo Hei Yin

盧熙賢

4D

Tang Long Him

鄧朗謙

4D

Tsai Tsz Hin

蔡梓軒

4D

Tsoi Hiu Yin

蔡曉諺

4D

Wan Ka Him

溫嘉謙

4D

Wong Ho Fan

黃昊凡

4D

Wong Lai Kit Ricky

黃禮傑

5D

Hui Ying Ying

許盈盈